Word nu Ha-Ra adviseur

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke contactpersoon

Frau Brigitte Kiser [00110248]


contactinfo

Overige


Land en taal

Bankgegevens

Ik / Wij machtigen Ha-Ra GmbH, Lichtenkopfer Weg 1 in 66450 Bexbach, om betalingen via automatische incasso van mijn / onze rekening te incasseren. Tegelijkertijd geef ik / geven wij onze kredietinstelling opdracht de automatische incasso's van mijn / onze rekening door de incassant: Ha-Ra GmbH, Lichtenkopfer Weg 1 in 66450 Bexbach, te honoreren.

Opmerking:

Opmerking: ik/wij kunnen de terugbetaling van het gedebiteerde bedrag eisen binnen een termijn van acht weken, te rekenen vanaf de datum van het debet. De met mijn / onze kredietinstelling overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing.

Ik / Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende middelen op de automatische incassorekening staan.

In geval van retournering van een debetnota wegens gebrek aan fondsen wordt een bedrag van € 8,11 aangerekend bovenop het verschuldigde factuurbedrag.

Na een debetnota moeten de volgende drie facturen vooraf worden betaald. Daarna is betaling via SEPA weer mogelijk.

Zur Nutzung der Zahlungsart „Lastschrift“ ist eine Bonitätsprüfung bei der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden erforderlich.
Hiermit bevollmächtige ich die Ha-Ra GmbH, die zur Bonitätsprüfung benötigten personenbezogenen Daten an die SCHUFA Holding AG zu übermitteln und die erhaltenen Informationen über die statistische Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung der Freischaltung der Zahlungsart „Lastschrift“ zu verwenden. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score Werte) beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden und in deren Berechnung unter anderem Anschriftdaten einfließen. Die schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. SCHUFA Holding AG speichert und übermittelt diese Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Zum Zwecke der Schuldenermittlung können an Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen, Adressdaten übermittelt werden. Bei SCHUFA Holding AG können Sie Auskunft über die Sie betreffenden gespeicherten Daten erhalten und über die Webseite www.meineschufa.de eine Eigenauskunft bestellen. Weitere Informationen über die Tätigkeiten von SCHUFA Holding AG, Speicher- und Löschfristen sowie über das Auskunft- und Score Verfahren der SCHUFA Holding AG erhalten Sie ebenfalls über die genannte Webseite.